Tuesday, August 26, 2014

Janji Pelajar MuhammadiyahAsyhadualla ilaaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah

Kami pelajar Muhammadiyah berjanji:
  1. Berjuang menegakkan ajaran islam
  2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
  3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
  4. Bekerja keras mandiri dan berprestasi
  5. Rela berkorban dan menolong sesama
  6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa

No comments:

Post a Comment