Saturday, November 10, 2012

Organisasi Otonom (ORTOM)


ORTOM (Organisasi Otonom Muhammadiyah) ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
Ortom tersebut adalah :
1. 'Aisyiyah

 2. Nasyiatul 'Aisyiyah
3. Hizbul Wathan
4. Pemuda Muhammadiyah
5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
6. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
7. Tapak Suci Putera Muhammadiyah


Untuk materi lebih lengkap klik di sini.

No comments:

Post a Comment